Nieuws en blogs

Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Gestage voortgang met meer experimenten en kleinschalige implementaties, meer AI-voortrekkers en beleidsvorming. Grootschalige implementatie blijft uit. De Nederlandse zorgsector staat onder druk door stijgende zorgkosten (onder meer als gevolg van de vergrijzing) en e... (Lees verder)

Integratie ICT en Medische Technologie

MEDISCHE INFORMATIETECHNOLOGIE Medische apparatuur wordt in toenemende mate met medische software en andere medische apparatuur gevormd tot medische systemen. Het ziekenhuis als geheel is te zien als één groot apparaat. Zo is medische apparatuur inmiddels niet meer los te zien van de ICT-... (Lees verder)

Radiologie koploper met nieuwe technologie

Zorgvisie ICT - Medische beeldvorming brengt met steeds geavanceerdere technieken het lichaam van de patiënt in kaart. Het is essentieel voor medisch specialisten tijdens diagnosevorming. Een analyse naar de stappen voor volwassen ziekenhuisbreed beeldmanagement. Digitaliseren werkproces Rad... (Lees verder)

Nieuw PACS-tijdsperk aanstaande

Zorgvisie ICT - Een recente studie toont aan dat beeldmanagement, na IT-investeringen in infrastructuur en het EPD/ZIS, de grootste hap neemt uit het ziekenhuis-ICT-budget. Keuzes over het Radiologie PACS, PACS II en wel of niet Vendor Neutral Archive (VNA) zijn steeds meer een CIO aangelegenhe... (Lees verder)