Enterprise Imaging

Effectieve en doelmatige medische zorg valt of staat met adequaat diagnostisch onderzoek. Het belang van beeldvorming in de diagnostiek groeit. Specialismen gebruiken steeds geavanceerdere beeldtechnieken voor diagnose en behandeling. Digitalisering en nieuwe technieken genereren steeds meer en grotere beelden, zoals de histologie binnen gedigitaliseerde pathologie. De omvang van beeldarchieven groeit nog steeds exponentieel en de noodzaak voor het digitaal uitwisselen van beeldvormend onderzoek is van levensbelang voor de patiënt. Dit leidt tot meer behoefte om een ziekenhuisbrede beeldmanagementstrategie te hanteren. Een strategie is nodig ten aanzien van het applicatielandschap, integratie met het EPD, distributie en ontvangst van beelden met andere zorgverleners en de patiënt, toepassing van Artificial Intelligence (AI) en nieuwe applicatie architecturen vanuit leveranciers. Keuzes in die architectuur betreffen de scope van viewer(s), all in-one of best-of-breed, rol van workflow managers en enterprise Repositories.

Referentieproject

Vooronderzoek Digitale Pathologie Isala Klinieken

Ontwikkelingen digitale pathologie De afgelopen jaren is Whole Slide Imaging (WSI) beter betaalbaar geworden en breder geaccepteerd in de pathologie. WSI, ofwe...(Lees verder)

Meer weten over Enterprise Imaging?

Kijk eens op onze blog naar artikelen die hier relevant aan zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Sjoerd Heijnders.

Meer weten over Imagrs?

Neem dan contact met ons op.

Contact