Onze kennis. We delen het graag!

Als Imagrs delen we graag onze kennis. Op deze pagina zijn verschillende artikelen te downloaden die relevant zijn aan onze expertises.

Digitale Pathologie

 • Medische beeldvorming en pathologie: een digitale vergelijking
  Effectieve en doelmatige medische zorg leunt op diagnostisch onderzoek. De beeldvormende diagnostiek (radiologie en nucleaire geneeskunde) en pathologie zijn onmisbare schakels voor screening, diagnosestelling, prognose en (monitoring van) behandeling en zorgevaluatie-studies. Deze specialismen ondersteunen aanvragend specialisten in het stellen van de juiste diagnose en het optimale behandelplan. Nederlandse radiologie-afdelingen hebben al sinds eind jaren '90 ervaring met Picture Archiving & Communication System (PACS) en volledig ge-orderde digitale workflow (IHE-SWF). Recenter zien we ook de pathologie in toenemende mate PACS gebruiken om digitale beelden te beoordelen. Een goede reden om te kijken naar verschillen, overeenkomsten en toekomstige ontwikkelingen waarin de specialismes van elkaar kunnen leren.
  Download

Enterprise Imaging

 • Onderzoek naar patiëntvriendelijke onderzoeksresultaten op patiëntportalen
  Vanaf 2008 is de opkomst van de patiëntportalen steeds meer toegenomen, waardoor de patiënt een grotere rol speelt binnen het management in de zorg. Echter blijkt uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland dat de patiëntportalen niet optimaal gebruikt worden. Deze uitdagingen worden vooral gezien op de afdelingen waar wordt gewerkt met medische beeldvorming. Verslagen worden ongestructureerd geschreven en er wordt gebruikt gemaakt van medische termen die de patiënt niet begrijpt. Daarnaast kan de patiënt niet de benodigde informatie uit de beelden halen. De patiënt zal hierdoor zich niet optimaal kunnen voorbereiden op het consult en met veel vragen en onzekerheden zitten
  Download
 • Zeven stappen om Robotic Process Automation toe te passen
  Met de groter wordende werkdruk en hoge administratielast bij zorgprofessionals, biedt RPA uitkomst in het ondersteunen in gestandaardiseerde processen. Wij beschrijven zeven stappen om Robotic Process Automation succesvol toe te passen.
  Download
 • Nieuw PACS-tijdperk aanstaande
  Een recente studie toont aan dat beeldmanagement, na IT-investeringen in infrastructuur en het EPD/ZIS, de grootste hap neemt uit het ziekenhuis-ICT-budget. Keuzes over het Radiologie PACS, PACS II en wel of niet Vendor Neutral Archive (VNA) zijn steeds meer een CIO aangelegenheid. De noodzaak groeit om een ziekenhuisbrede beeldmanagementstrategie te hanteren.
  Download
 • PACS in de cloud
  Met de opmars naar cloud, zijn ook de Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen jaren gaan geloven hieraan. Waar voorheen altijd alles on premise draaide omwille van de techniek, maar ook de privacy en security van medische informatie, wordt langzaam maar zeker ook de transitie gemaakt naar de cloud. En dan zie je dat wet- en regelgeving rondom privacy en security op basis van ISO of NEN genormeerde standaarden daarin ook ontzettend hebben geholpen om die transitie überhaupt te kunnen maken. Clouddienstverleners kunnen relatief eenvoudig getoetst worden op security aan de hand van ISO of NEN standaarden en certificeringen. En ten aanzien van privacy is een verwerkersovereenkomst inmiddels ook al standaard onderdeel van elke contractset. Deze nieuwe vormen van clouddienstverlening bieden diverse voordelen, die uiteenlopen van plug-and-play tot aan het uitbesteden van complexe beheertaken. Maar wat zijn de marktontwikkelingen hierin rondom PACS?
  Download
 • Radiologie koploper met nieuwe technologie
  Medische beeldvorming brengt met steeds geavanceerdere technieken het lichaam van de patiënt in kaart. Het is essentieel voor medisch specialisten tijdens diagnosevorming. Een analyse naar de stappen voor volwassen ziekenhuisbreed beeldmanagement.
  Download

Marktoverzichten

 • Marktoverzicht PACS medische beeldvorming
  Imagrs is een full service beeldmanagement dienstverlener in het procesdomein diagnostiek. Wij ontzorgen de digitale transformatie op afdelingen als radiologie, cardiologie en pathologie. In de rol van adviseur, programma- en projectmanager, technisch implementatie specialist en als applicatiebeheerder helpen wij zorginstellingen met het realiseren van Data Gedreven Diagnostiek. Elke twee jaar publiceren wij een Nederlands beeldmanagement-marktoverzicht. De focus ligt hierbij op de 74 ziekenhuizen, waaronder 7 academische -en 67 algemene ziekenhuizen. En de 33 laboratoria. In de Imagrs marktanalyse worden drie markten geanalyseerd.
  Download

Benchmark Medische Technologie

 • Integratie MT en ICT
  Medische apparatuur wordt in toenemende mate met medische software en andere medische apparatuur gevormd tot medische systemen. Steeds meer is er sprake van een keten van systemen en bijbehorende informatiestromen. Gegevens komen van medische apparatuur automatisch in het EPD en worden vanuit daar weer gedeeld met andere zorginstellingen en patiënten. Met de verdergaande integratie en toename van koppelingen komen er steeds meer ‘closed-loop’ systemen, worden alarmen en signaleringen meer geïntegreerd en zal de ondersteuning van zorg op afstand verder toenemen. Het ziekenhuis als geheel is te zien als één groot apparaat.
  Download
 • Integratie ICT en medische technologie
  Medische apparatuur wordt in toenemende mate met medische software en andere medische apparatuur gevormd tot medische systemen. Het ziekenhuis als geheel is te zien als één groot apparaat. Zo is medische apparatuur inmiddels niet meer los te zien van de ICT-infrastructuur. In combinatie met actuele trends in de zorg leidt dit bij veel ziekenhuizen tot meer integratie van deafdelingen ICT en medische technologie.
  Download

Benchmark Data Gedreven Diagnostiek

 • Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg
  Gestage voortgang met meer experimenten en kleinschalige implementaties, meer AI-voortrekkers en beleidsvorming. Grootschalige implementatie blijft uit.
  Download
 • De verschillende beeldmanagementstrategieën onder een vergrootglas
  Het was in de jaren ’90 dat de transitie naar digitale Radiologie werd gemaakt. Een transitie van ongeveer een decennium lang, die heel wat voeten in de aarde had, maar daarmee wel de trend zette. Al gauw daarna zag je dat er ook buiten de traditionele beeldvormende afdelingen vanuit andere specialismen gebruik gemaakt werd van de nodige PACS-oplossingen. Voor nagenoeg elk specialisme kwam een aparte oplossing met een multi-PACS omgeving als gevolg. Toen ongeveer 15 jaar geleden de zogenaamde PACS2 -oplossing haar intrede deed in de Nederlandse ziekenhuizen. PACS2 als geconsolideerd beeldmanagementsysteem voor medische beelden die geproduceerd en verzameld worden buiten de traditionele beeldvormende afdelingen zoals Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Deze draaide nog altijd naast het traditionele Radiologie PACS1 en had een vergelijkbare functie bij acquisitie, workflow, opslag en ontsluiting van de medische beelden geproduceerd door de overige specialismen.
  Download
 • Digitale dossieruitwisseling in stroomversnelling
  Sinds het vaststellen van de eerste Nederlandse Covid-19 besmetting op 27 februari 2020 is Nederland in de ban van het coronavirus. De uitbraak leidt in Nederland tot ongekende maatregelen maar zet digitale dossieruitwisseling ook in stroomversnelling. Welke oplossing je ook kiest, het draait om de implementatie.
  Download

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact