Onze kennis. We delen het graag!

Als Imagrs delen we graag onze kennis. Op deze pagina zijn verschillende artikelen te downloaden die relevant zijn aan onze expertises.

Digitale Pathologie

Enterprise Imaging

 • Nieuw PACS-tijdperk aanstaande
  Een recente studie toont aan dat beeldmanagement, na IT-investeringen in infrastructuur en het EPD/ZIS, de grootste hap neemt uit het ziekenhuis-ICT-budget. Keuzes over het Radiologie PACS, PACS II en wel of niet Vendor Neutral Archive (VNA) zijn steeds meer een CIO aangelegenheid. De noodzaak groeit om een ziekenhuisbrede beeldmanagementstrategie te hanteren.
  Download
 • PACS in de cloud
  Met de opmars naar cloud, zijn ook de Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen jaren gaan geloven hieraan. Waar voorheen altijd alles on premise draaide omwille van de techniek, maar ook de privacy en security van medische informatie, wordt langzaam maar zeker ook de transitie gemaakt naar de cloud. En dan zie je dat wet- en regelgeving rondom privacy en security op basis van ISO of NEN genormeerde standaarden daarin ook ontzettend hebben geholpen om die transitie überhaupt te kunnen maken. Clouddienstverleners kunnen relatief eenvoudig getoetst worden op security aan de hand van ISO of NEN standaarden en certificeringen. En ten aanzien van privacy is een verwerkersovereenkomst inmiddels ook al standaard onderdeel van elke contractset. Deze nieuwe vormen van clouddienstverlening bieden diverse voordelen, die uiteenlopen van plug-and-play tot aan het uitbesteden van complexe beheertaken. Maar wat zijn de marktontwikkelingen hierin rondom PACS?
  Download
 • Radiologie koploper met nieuwe technologie
  Medische beeldvorming brengt met steeds geavanceerdere technieken het lichaam van de patiënt in kaart. Het is essentieel voor medisch specialisten tijdens diagnosevorming. Een analyse naar de stappen voor volwassen ziekenhuisbreed beeldmanagement.
  Download

Benchmark Medische Technologie

 • Integratie ICT en medische technologie
  Medische apparatuur wordt in toenemende mate met medische software en andere medische apparatuur gevormd tot medische systemen. Het ziekenhuis als geheel is te zien als één groot apparaat. Zo is medische apparatuur inmiddels niet meer los te zien van de ICT-infrastructuur. In combinatie met actuele trends in de zorg leidt dit bij veel ziekenhuizen tot meer integratie van deafdelingen ICT en medische technologie.
  Download

Benchmark Data Gedreven Diagnostiek

 • Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg
  Gestage voortgang met meer experimenten en kleinschalige implementaties, meer AI-voortrekkers en beleidsvorming. Grootschalige implementatie blijft uit.
  Download
 • De verschillende beeldmanagementstrategieën onder een vergrootglas
  Het was in de jaren ’90 dat de transitie naar digitale Radiologie werd gemaakt. Een transitie van ongeveer een decennium lang, die heel wat voeten in de aarde had, maar daarmee wel de trend zette. Al gauw daarna zag je dat er ook buiten de traditionele beeldvormende afdelingen vanuit andere specialismen gebruik gemaakt werd van de nodige PACS-oplossingen. Voor nagenoeg elk specialisme kwam een aparte oplossing met een multi-PACS omgeving als gevolg. Toen ongeveer 15 jaar geleden de zogenaamde PACS2 -oplossing haar intrede deed in de Nederlandse ziekenhuizen. PACS2 als geconsolideerd beeldmanagementsysteem voor medische beelden die geproduceerd en verzameld worden buiten de traditionele beeldvormende afdelingen zoals Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Deze draaide nog altijd naast het traditionele Radiologie PACS1 en had een vergelijkbare functie bij acquisitie, workflow, opslag en ontsluiting van de medische beelden geproduceerd door de overige specialismen.
  Download
 • Digitale dossieruitwisseling in stroomversnelling
  Sinds het vaststellen van de eerste Nederlandse Covid-19 besmetting op 27 februari 2020 is Nederland in de ban van het coronavirus. De uitbraak leidt in Nederland tot ongekende maatregelen maar zet digitale dossieruitwisseling ook in stroomversnelling. Welke oplossing je ook kiest, het draait om de implementatie.
  Download

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact