Benchmark Datagedreven Diagnostiek

Wilt u weten hoe uw afdeling Medische Beeldvorming presteert? Wilt u leren van andere ziekenhuizen en verklaringen vinden voor afwijkende kosten- en prestatieniveaus? Bijvoorbeeld op het gebied van de benutting van dure medische apparaten zoals de MRI- en CT-Scanners en de verslagleggingsdoorlooptijd van de beoordelaars? En inzicht krijgen in kwalitatieve KPI’s zoals VIM-meldingen en het aantal onverwachte bevindingen? In de Benchmark Datagedreven Diagnostiek wordt het gehele proces van aanvraag tot en met facturatie vergeleken met collega’s in het land. Om met elkaar er zorg voor te dragen dat het diagnostiekproces effectiever en doelmatiger wordt met de inzet van data.

Referentieproject

Succesvolle cardio PACS implementatie mede door adequate inzet van een ervaren applicatie specialist

In 2018 hebben wij de voormalig SHL-Groep begeleid bij de succesvolle ingebruikname van het voormalig CareStream RIS en PACS. Dit betrof op dat moment een u...(Lees verder)

Referentieproject

Projectleiding selectie, contractering en implementatie nieuw Cardiologie PACS

Imagrs is in 2021 gestart in de rol van projectleider bij het Groene Hart Ziekenhuis voor de selectie van een nieuw PACS voor de cardiologie. Inmiddels is d...(Lees verder)

Referentieproject

Unieke RIS/PACS-selectie bij het Maastricht UMC+

Sjoerd Heijnders en Marc Prins begeleidden het Maastricht UMC+ bij een unieke Europese aanbesteding voor een RIS/PACS-systeem. Samen met de opdrachtgever bl...(Lees verder)

Meer weten over Data Gedreven Diagnostiek?

Lees erover op onze blog!

Wilt u meer weten over de Benchmark Data Gedreven Diagnostiek?

Neem dan contact op met Sjoerd Heijnders.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact