Projectleiding selectie, contractering en implementatie nieuw Cardiologie PACS

Imagrs is in 2021 gestart in de rol van projectleider bij het Groene Hart Ziekenhuis voor de selectie van een nieuw PACS voor de cardiologie. Inmiddels is de keuze gemaakt voor de oplossing waarmee vanaf Q2 2022 Cardio Echo, Angiografie en ECG’s in opgeslagen en beoordeeld worden. Imagrs start eind 2021 met de implementatiefase.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact