Privacy voorwaarden

Imagrs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle vragen/verzoeken ten aanzien van uw persoonsgegevens in relatie tot de diensten van Imagrs kunt u sturen naar: info@imagrs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij informeren u graag over deze verwerkingen in deze privacyverklaring. Imagrs verwerkt uw persoonsgegevens. Dit doen wij in de volgende situaties:

  • U heeft ons gevraagd voor een (advies)opdracht.
  • U heeft zich aangemeld als kandidaat in een sollicitatieprocedure.
  • U heeft zich ingeschreven voor een nieuwsbrief, seminar, bijeenkomst, etc.
  • U bent bezoeker van een van onze websites.

Verwerking van gegevens vanuit een (advies)opdracht

Doel en grondslag – Wij verwerken uw gegevens met als doel onze opdracht uit te kunnen voeren waaronder het onderhouden van het contact met u, informeren en factureren. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is de overeenkomst die wij met zijn aangegaan. Vanuit onze opdrachten zullen wij veelal niet als een zogenaamde verwerker worden aangemerkt. Mocht dit wel het geval zijn waarbij wij specifiek en uitdrukkelijk voor u gegevens van uw betrokkenen verwerken dan maken we in onze opdrachtovereenkomst specifieke afspraken over en leggen deze waar nodig vast in een verwerkersovereenkomst.

Type persoonsgegevens – Voor onze opdracht verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: n.a.w. gegevens, geslacht, telefoonnummer(s), emailadres.

Bewaartermijn – Gegevens vanuit opdrachten worden niet automatisch verwijderd.

Beveiliging van gegevens – Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Imagrs heeft een intern beveiligingsbeleid en stelt maatregelen vast op basis van een risicoanalyse. Basismaatregelen zoals gegevenstransport versleuteld met TLS, maatregelen rondom email waaronder SPF, DKIM, DMARC en gebruik van DNSSEC spreken bij ons voor zich. Onze adviseurs worden met grote regelmaat geïnformeerd over het interne beleid, risico’s en maatregelen op het gebied van persoonsgegevensverwerking, informatiebeveiliging en cybersecurity.

Rechten van u als betrokkene – Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene dan kunt u deze stellen via de voor u bekende adviseurs van Imagrs in het kader van lopende of eerdere opdracht of via info@imagrs.nl.

Verwerking van gegevens vanuit een sollicitatieprocedure

Doel en grondslag – U heeft ervoor gekozen bij ons te solliciteren. Hiervoor vragen we relevante gegevens voor het volgen van de procedure. Door in te schrijven in de procedure geeft u expliciet toestemming deze gegevens te verwerken.

Type persoonsgegevens – Wij verwerken de gegevens die u ons aanlevert bij een sollicitatie, naast uw contactgegevens kunt u hierbij denken aan: gegevens rondom burgerlijke stand, email-adres, foto Via de online sollicitatie procedure verwerken wij verder uw ip-adres.

Bewaartermijn – Wij bewaren de gegevens tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Wij zullen ten alle tijden verzoeken de gegevens langer te bewaren voor een eventuele andere sollicitatieprocedure. Om uw gegevens langer te bewaren geeft u ons expliciete toestemming tot 2 jaar na afronden van de procedure de gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens – Imagrs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten van u als betrokkene – Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene dan kunt u deze stellen via info@imagrs.nl. Wij zullen de bij ons bekende contactgegevens gebruiken om u te verzoen van informatie over uw verzoek.

Verwerking van gegevens nieuwsbrief, seminar en online of offline bijeenkomst

Doel en grondslag – Wij verwerken uw gegevens om u een nieuwsbrief, mailing of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen. U heeft ons hiervoor toestemming gegeven, wij doen dit om een overeenkomst uit te kunnen voeren of een gerechtvaardigd belang dat wij hebben.

Type persoonsgegevens – Voor deze verwerking verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: n.a.w. gegevens, geslacht, telefoonnummer(s), emailadres.

Bewaartermijn – Uw gegevens worden niet automatisch verwijderd. U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit onze mailings, nieuwsbrieven, etc. In onze mailings vindt u hiervoor een link om zich af te melden.

Beveiliging van gegevens – Imagrs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten van u als betrokkene – Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene dan kunt u deze stellen via de voor u bekende adviseurs van imagrs in het kader van lopende of eerdere opdracht of via info@imagrs.nl. Wij zullen voor een verzoek tot inzage de bij ons bekende contactgegevens gebruiken om u van informatie over de verwerking te voorzien. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verwerking van gegevens omdat u een van onze websites bezoekt.

Doel en grondslag – Wij verwerken door het bezoeken van onze website geen persoonsgegevens in de vorm van uw IP-gegevens of andere persoonsgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken – Imagrs gebruikt technische en functionele cookies dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy worden hiervoor gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Type persoonsgegevens – Wij verwerken bij een bezoek aan onze website geen persoonsgegevens. Algemene gegevens rondom de sessie worden na afsluiten van de browser verwijderd.

Rechten van u als betrokkene – Wij verwerken met het bezoeken van onze website geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij geen persoonlijke gegevens kunnen laten inzien, verwijderen of aan u kunnen overdragen. Mocht u desondanks vragen over gebruik van gegevens op onze website hebben dan kunt u deze sturen aan info@imagrs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw vraag.

Verwerking van gegevens voor Inventaris

Inventaris is ons inventarisatiehulpmiddel op basis van vragenlijsten. Dit hulpmiddel biedt ons, in tegenstelling tot de meeste online-vragenlijsten, de mogelijkheid om in contact te komen over ingevulde en/of ontbrekende antwoorden. We kunnen bijvoorbeeld u als invuller verzoeken om bepaalde antwoorden aan te passen of uit te breiden als deze onvoldoende passen bij de vraagstelling. Met als doel dat alle ingevulde vragenlijsten vergelijkbaar worden qua ‘aard’ van invulling.

Doel en grondslag – Wij verwerken uw gegevens om u te kunnen benaderen voor het (her)invullen van vragenlijsten. U heeft ons hiervoor toestemming gegeven, wij doen dit om een gerechtvaardigd belang dat wij hebben.

Type persoonsgegevens – Voor deze verwerking verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, emailadres.

Bewaartermijn – Uw gegevens worden niet automatisch verwijderd. U kunt zich te allen tijde uitschrijven als deelnemer aan een of meerdere inventarisaties. Neem hiervoor contact op met de beheerder. De contactgegevens zijn aanwezig op de Inventaris-website.

Beveiliging van gegevens – Imagrs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten van u als betrokkene – Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene dan kunt u deze stellen via de voor u bekende adviseurs van Imagrs in het kader van lopende of eerdere opdracht of via info@imagrs.nl. Wij zullen voor een verzoek tot inzage de bij ons bekende contactgegevens gebruiken om u van informatie over de verwerking te voorzien. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Imagrs heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verwerken tenzij hier specifieke toestemming voor is binnen een van onze verwerkingsdoelen. Als u het vermoeden heeft dat wij zonder toestemming bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld van u of een onder uw verantwoordelijkheid vallende minderjarige, neem dan contact met ons op via info@imagrs.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Imagrs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die mogelijk (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Imagrs) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Imagrs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Imagrs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.