Benchmark Medische Technologie

Wilt u weten hoe uw ziekenhuis presteert op het gebied van medische technologie? Wilt u leren van andere ziekenhuizen en verklaringen vinden voor afwijkende kosten- en prestatieniveaus? Bijvoorbeeld op het gebied van het convenant veilige toepassing van medische technologie of de balans tussen zelf onderhoud uitvoeren of uitbesteden? Wanneer u deze vragen positief beantwoordt, dan is de Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen iets voor u!

Aanmelden Benchmark Medische Technologie

Aanmelden voor de Benchmark Medische Technologie
De totale kosten voor deelname bedragen € 6.500,-.

De Benchmark Medische Technologie 2022 van M&I/Partners is in samenwerking met imagrs. De benchmark is van start met Antonius Zorggroep, Bravis ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Gelre ziekenhuizen en Medisch Spectrum Twente.

De benchmark geeft inzicht in

De Benchmark Medische Technologie geeft u via een groot aantal kengetallen en analyses inzicht in:

  • de eigen kosten van medische technologie en de vergelijking met andere deelnemers;
  • de status van de invoering van het convenant: ‘Veilige toepassing medische technologie in ziekenhuizen’;
  • de uitkomst op de NVKF prestatie-indicatoren.

 

“De Benchmark Medische Technologie heeft ons veel inzichten gegeven in de prijs en prestaties van onze afdeling Medische Techniek. Tijdens ons afdelingsoverleg hebben we de belangrijkste uitkomsten gedeeld en zijn er actieplannen gemaakt naar aanleiding van de uitkomsten.”

 

Meer informatie?

Behoefte aan meer informatie? Download de brochure hieronder of neem contact met ons op.

Benchmark Medische Technologie 2022

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact