Succesvolle cardio PACS implementatie mede door adequate inzet van een ervaren applicatie specialist

In 2018 hebben wij de voormalig SHL-Groep begeleid bij de succesvolle ingebruikname van het voormalig CareStream RIS en PACS. Dit betrof op dat moment een unieke prestatie, waarbij alle beoordelaars werkplek onafhankelijk via een volledig web-gebasseerde oplossingen de radiologische onderzoeken kunnen beoordelen. In 2019 zijn wij gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om ook de cardiologische onderzoeken via hetzelfde platform te ontsluiten.

Dit heeft geresulteerd in de start van de Cardio PACS migratie en implementatie in 2020. Inmiddels is de Carestream productsuite overgenomen door Philips. Gedurende het implementatietraject ontstond door het plotselinge vertrek van een collega een accuut capaciteits-probleem bij de ondersteuning vanuit applicatiebeheer. Dit plaatste het succes van het implementatietraject direct onder druk. In overleg met de opdrachtgever en teamleider van functioneel applicatiebeheer heeft Imagrs hier direct op geschakeld. Door tijdelijk applicatiebeheer capaciteit in te zetten die zowel kennis van het proces heeft én hands-on kennis heeft van (Philips) RIS en PACS kon het traject succesvol vervolgd worden.

Teamleider functioneel applicatiebeheer Aad Mostert was erg blij met de inzet vanuit Imagrs: ”Door het snelle schakelen en de hands-on beschikbare RIS en PACS kennis konden we zonder problemen het project vervolgen. Fijn hoe vanaf de start ook de borging van de kennis binnen de organisatie het uitgangspunt was. Inmiddels hebben we de kennis goed kunnen overdragen naar een nieuwe collega.

Onderdeel van de Cardio PACS implementatie was een upgrade van Philips, voorheen Carestream, WebReporting en PACS in januari 2021. Eind maart 2021 is vervolgens binnen WebReporting de Cardio-Module live gegaan voor webgebasseerde verslaglegging van de cardio echografie-onderzoeken. De onderzoeken worden door Star-shl uitgevoerd. De beoordeling in zero-footprint webapplicatie wordt gedaan door cardiologen uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact