Vooronderzoek Digitale Pathologie Isala Klinieken

Als programmamanager beeldmanagement heeft Imagrs in 2021 een vooronderzoek Digitale Pathologie uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep beeldmanagement. In het onderzoek is enerzijds in kaart gebracht welke twee routes er zijn naar het volledig digitaliseren van de routine diagnostiek. En welke impact dit heeft op de benodigde infrastructuur, benodigd aantal scanners, lab-proces en verandermanagement.

Ontwikkelingen digitale pathologie

De afgelopen jaren is Whole Slide Imaging (WSI) beter betaalbaar geworden en breder geaccepteerd in de pathologie. WSI, ofwel het digitaliseren van de microscopiepreparaten (coupes), vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in de pathologie en dient als een noodzakelijke eerste stap voor een breed scala aan digitale tools om de pathologie te betreden.

 

Ook de afdeling pathologie van Isala heeft al sinds 2015 op beide locaties een WSI-scanner tot zijn beschikking. Deze noodzakelijke componenten voor inzet van digitale pathologie worden aangevuld met een centrale server en viewer. Op moment van onderzoek gaf dit voldoende capaciteit om de slides te scannen die gebruikt worden voor onderzoek en MDO’s. De routine diagnostiek wordt tot op de dag van vandaag via het traditionele proces uitgevoerd.

 

Digitaal het nieuwe normaal

Om meerdere reden is het wenselijk dat digitaal het ‘nieuwe normaal’ wordt voor de pathologie. De meest belangrijke overwegingen hierin zijn: Kwaliteitsverbetering, optimalisatie logistiek/efficiency, ergonomie, uitwisseling en gebruik maken van inzet van Artifical Intelligence als hulpmiddel bij de diagnosevorming.

 

De rol van Imagrs

Sjoerd Heijnders heeft als programmamanager ervoor gezorgd dat er samen met alle betrokkenen een breed gedragen vooronderzoek en scenario advies op tafel lag. Het advies is omarmd door de stuurgroep beeldmanagement. Met de aanbevelingen is de afdeling Pathologie in samenwerking met ICT & Informatisering aan de slag gegaan met het concretiseren door het uitvoeren van de aanbesteding voor scanners en een viewer.

Meer weten?

Neem dan contact met Sjoerd Heijnders op.

Contact