Digitale dossieruitwisseling in stroomversnelling

14 april 2020

Sinds het vaststellen van de eerste Nederlandse Covid-19 besmetting op 27 februari 2020 is Nederland in de ban van het coronavirus. De uitbraak leidt in Nederland tot ongekende maatregelen maar zet digitale dossieruitwisseling ook in stroomversnelling. Welke oplossing je ook kiest, het draait om de implementatie.

Versnelling van gegevensuitwisseling

De druk die de uitbraak van Covid-19 op ons zorgstelsel legt is enorm. De snelle stijging van corona-patiënten zorgde in het begin voor chaotische taferelen volgens Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van Erasmus MC, tevens voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het ontbrak aan inzicht in de regionale intensive care (IC) capaciteit en een snelle en accurate digitale overdracht van patiëntgegevens. Sinds eind maart is daarom de verspreiding van coronapatiënten centraal geregeld vanuit het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), gevestigd in het Erasmus MC. Landelijke coördinatie vraagt om actueel inzicht in beschikbare ICcapaciteit én snelle en accurate gegevensuitwisseling. De coronacrisis draagt bij aan een enorme stroomversnelling van deze gegevensuitwisseling.

Regie op digitale dossieruitwisseling

In Nederland is het digitaal uitwisselen van dossierinformatie tussen zorginstellingen tot nog toe beperkt georganiseerd. Ondanks dat ziekenhuizen binnen de eigen muren doorgaans volledig digitaal werken, blijft het lastig (delen van) de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) tussen de verschillende ziekenhuizen uit te wisselen. In twaalf regionale samenwerkingsorganisatie (RSO’s) zien we dat er met
wisselend succes afspraken worden gemaakt over gegevensuitwisseling. Maar zeker interregionaal blijft de zorg terugvallen op traditionele vormen van uitwisselen, waaronder DVD’s en faxen. Terwijl individuele ziekenhuizen uiteenlopende initiatieven omarmen om digitaal gegevens uit te wisselen ontstaan landelijk meerdere oplossingen. Dat dit leidt tot een onwenselijke situatie wordt zeker ook
door het ‘zorgveld’ onderkend.

Betrouwbare gegevensuitwisseling

Sinds begin 2019 hebben beheerders van digitale infrastructuren, regionale samenwerkingsorganisaties, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen de handen ineen geslagen voor simpele en betrouwbare gegevensuitwisseling. Dit zogenoemde ‘Twiin’ programma werkt toe naar eenduidige
uitwisseling van medische gegevens, volledig geïntegreerd in het werkproces van de dokter.

Versnelling programma Twiin

De coronacrisis en in het bijzonder de noodzaak voor landelijke coördinatie brengt dit programma in een stroomversnelling. In samenwerking met VWS en Philips is een landelijk dekkend portaal gratis beschikbaar gesteld. Hier kunnen zorgverleners handmatig de medische gegevens van een verplaatste coronapatiënt met veronderstelde toestemming up- en downloaden voor een specifieke zorginstelling.
Wat wij positief vinden aan deze ontwikkeling:

Regierol
Het maakt niet uit wie de regie neemt, als er maar regie is, en het liefst van één partij. We zien nu duidelijk partijen opstaan die de verantwoordelijkheid durven te nemen en initiatief tonen.
Landelijke adoptie van één oplossingsrichting
De urgentie en de noodzaak om op korte termijn tot een oplossing te komen zorgt ervoor dat de verschillende initiatieven ieder op veel draagvlak kunnen rekenen.
Focus op samenwerking
Alle individuele belangen – zij het op niveau van afdelingen, ziekenhuizen, of bij leveranciers – worden aan de kant geschoven: het enige belang is de patiënt en de noodzaak om samen de juiste informatie beschikbaar te stellen.

Het is in onze ogen goed dat ook andere programma’s versnellen. Zo gaat Twiin, met het project DVDExit, de selectie en implementatie drastisch versnellen. Het is nu al de bedoeling dat direct na selectie op 15 april de implementatie start.

Werkende oplossing

Welke technologie ook wordt gekozen, de grootste uitdaging blijft het komen tot uniformering van werkafspraken en aansluiting van de oplossing op de bestaande werkprocessen en bestaand applicatielandschap. Alleen dan komen we tot een digitale dossieroverdracht die volledig integreert met de workflow van de zorgverlener inclusief de bestaande informatiesystemen (waaronder EPD en de
beeldmanagementsystemen). En dát is een recept voor een oplossing die (blijvend) werkt.

Dit artikel is ook te vinden in de Kennisbank van Imagrs.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact