Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg

6 februari 2020

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Gestage voortgang met meer experimenten en kleinschalige implementaties, meer AI-voortrekkers en beleidsvorming. Grootschalige implementatie blijft uit.

De Nederlandse zorgsector staat onder druk door stijgende zorgkosten (onder meer als gevolg van de vergrijzing) en een tekort aan personeel. AI biedt kansen voor de zorg. In
het jaarlijks onderzoek naar de stand van AI bij Nederlandse ziekenhuizen brengen M&I/Partners en Imagrs de ontwikkelingen van AI in de zorg in kaart. 35 CIO’s en CMIO’s van 29 ziekenhuizen hebben meegedaan aan dit onderzoek.

Uit de resultaten blijkt dat een vergroot aantal ziekenhuizen actief bezig is met AI. Er is meer beleid gevormd, waarin verantwoordelijkheid, inzetbaarheid, kwaliteit en
wetgeving belangrijke aandachtspunten zijn. Daarnaast heeft de helft van de ziekenhuizen een (in)formele AI-voortrekker in dienst. Het aantal kleinschalige implementaties is bijna verdubbeld ten opzichte van de resultaten van het onderzoek uit 2019. Tweederde van de ziekenhuizen is bezig met experimenteren en kleinschalig implementeren. Vooral de afdelingen radiologie, intensive care, cardiologie en chirurgie zijn actief bezig. Bij radiologie wordt AI vooral gebruikt voor beeldherkenning, maar ook om de administratieve last te verminderen met behulp van spraakherkenning. De intensive care zet AI in om heropnames te voorspellen en om inzicht in (OK) capaciteit te verkrijgen. Grootschalige implementatie van AI-toepassingen blijft echter uit. Beeldherkenning en beslissingsondersteuning hebben de grootste potentie voor de zorg. De implementatie van AI brengt ook zorgen met zich mee. Gebrek aan kennis en ervaring van zorgprofessionals, gebrek aan vertrouwen in de AI-toepassing en hoge kosten zijn de grootste zorgen op dit moment.

Meer lezen over de resultaten van dit onderzoek? Kijk eens in de Kennisbank van Imagrs.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact