Mobile devices: Toepassingen en overwegingen

Imagrs is een full service beeldmanagement dienstverlener. Als adviseur of projectmanager zijn wij bij veel ziekenhuisbrede beeldmanagementprojecten betrokken. Naast diagnostische afdelingen zoals de radiologie, nucleaire geneeskunde en pathologie, helpen we ook de implementatie te realiseren op functieafdelingen waarbij met een verscheidenheid aan apparatuur medische beelden worden vastgelegd.

In onze inventarisatie komt veelvuldig naar boven dat er op verschillende afdelingen en door een verscheidenheid aan functionarissen foto’s gemaakt worden in het ziekenhuis. Veelal met een eigen device en/of niet aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gekoppelde camera’s. Ook worden foto’s soms via email gedeeld om te zorgen dat deze terecht komen in het EPD. Om te borgen dat deze werkwijze in de toekomst digitaal en veilig verloopt is een aangepaste werkwijze gewenst. Om deze werkwijze aan te passen zijn er verschillende mogelijkheden: 

  • Foto’s maken door middel van een EPD-app voor verpleegkundigen en artsen

Bij deze optie kunnen foto’s gemaakt worden door middel van een EPD-app voor verpleegkundigen en artsen. Naast het inzien van het dossier van een patiënt kan met behulp van deze app een foto gemaakt worden. Deze foto wordt in het dossier geplaatst. De foto wordt bij voorkeur niet lokaal op het device opgeslagen zodat de privacy van de patiënt geborgd blijft. We hebben ervaring met ChipSoft en Epic die deze oplossing bieden. 

Voorbeelden van een EPD-apps voor verpleegkundigen en artsen

Voorbeelden van een EPD-apps voor verpleegkundigen en artsen

  • Foto’s maken door middel van een mobiele app van een deelsysteem 

Een aantal leveranciers van ziekenhuisbrede beeldmanagementoplossingen bieden ook een app aan waarmee onder andere foto’s gemaakt kunnen worden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van een ADT Query die de juiste patiëntgegevens opzoekt  of met behulp van een (dicom modality) werklijst kan de juiste patiënt gekozen worden. Bij deze optie wordt de foto meteen opgeslagen in het beeldmanagementsysteem. Net als bij de cameraoplossing door de EPD-leverancier wordt bij voorkeur de foto niet lokaal opgeslagen op het device zelf.

Voorbeelden van apps van een ziekenhuisbrede beeldmanagementsystemen

  • Foto’s maken door middel van DICOM-camera

Een derde mogelijkheid is een DICOM-camera. Eerder schreven we een artikel met de werkwijze van een DICOM-camera. Door middel van een DICOM Modality Worklist kan de juiste patiënt geselecteerd worden. De foto’s kunnen gemaakt worden en zullen na afronding doorgestuurd worden naar een beeldopslagsysteem.

Dicom Camera

Aandachtspunten:

  • Toestelbeheer: Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor BYOD (Bring Your Own Device) of een toestel aangeleverd vanuit het ziekenhuis. Bij beide opties moet er nagedacht worden hoe de apparaten worden beheerd.
  • Closed order loop: dit houdt een gesloten workflow van aanvraag tot verslaglegging in.  Hierbij is het resultaat is op dezelfde plek én op dezelfde manier inzichtelijk.
  • Dubbele opslag: In de praktijk hebben we gemerkt dat bij gebruik van bepaalde applicaties beelden dubbel worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een multimedia- en in het ziekenhuisbrede opslagsysteem.

Meer weten?

Benader dan één van onze experts

Experts