Ziekenhuis brede CS-Functie implementatie

Bij één van de opdrachtgevers van Imagrs is in combinatie met de implementatie van HiX6.3 en een VNA, CS-Functie ziekenhuis breed uitgerold. Alle afdelingen die functieonderzoeken maken waarbij een beeld wordt opgeslagen, zijn meegenomen in deze implementatie. De beelden worden opgeslagen in het VNA en zijn via een ingeladen VNA-viewer in HiX terug te zien. Met de komst van CS-Functie is er eveneens besloten om DICOM-camera’s aan te schaffen.

Afgelopen week zijn door de poliklinieken Plastische Chirurgie en Dermatologie de nieuwe DICOM-camera’s in ontvangst genomen. Door de implementatie van HiX6.3 in combinatie met ziekenhuis brede inzet van CS-functie en een VNA is het mogelijk om door middel van het uitzetten van een functieorder, foto’s toe te voegen aan het dossier van de patiënt. Op de DICOM-camera wordt de DICOM Modality Worklist getoond. Na selectie van de juiste patiënt worden de foto’s vastgelegd. Na afrondingen komen de foto’s in het VNA te staan en kunnen deze bekeken worden in HiX door middel van een ingeladen VNA-viewer in HiX. De order wordt afgerond door een zogenaamde Final ORU dat verstuurd wordt vanuit het VNA nadat de beelden zijn binnengekomen. Met dit proces heeft imagrs kunnen bijdragen aan het borgen van een closed order loop (cf. de IHE-Scheduled workflow) het voorkomen van patiëntverwisseling en verbetering van de privacy van de patiënt.

Stap voor stap de werking van de DICOM-camera:

  1. Er wordt een ad-hoc functieorder uitgezet voor een foto in HiX.
  2. Er ontstaat een functieonderzoek en HiX stuurt een HL7-ORM naar het VNA.
  3. Op de DICOM-camera kan een DICOM Modality Worklist opgehaald worden.
  4. De foto’s worden gemaakt en na afronding opgeslagen in het VNA. Het VNA stuurt een HL7-Final ORU naar HiX.
  5. HiX accordeert het functieonderzoek door de ontvange Final ORU en ook de status van de functieorder gaat naar ‘Voltooid’.
  6. De beelden zijn zichtbaar in HiX door middel van een webbased viewer van het VNA in HiX.

Stap 3

Stap 4

 Stap 6

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact