Enterprise Imaging; van strategie tot innovatie

Woensdag 26 juni aanvang 15:00 omgeving Zeist/Utrecht

 

Beeldvormende diagnostiek speelt een centrale rol in het zorgproces. Met een brede waaier aan beeldvormende technieken worden diagnoses gesteld en behandelingen uitgevoerd. Beeldvormende diagnostiek is al jaren een drijvende kracht achter innovatie in de gezondheidszorg. 

Door digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe technieken neemt de hoeveelheid en grootte van medische beelden toe. Hierdoor groeien beeldarchieven exponentieel. Dit vraagt om een doordachte strategie betreffende het applicatielandschap, de integratie met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), de distributie en ontvangst van beelden tussen zorgverleners, de toepassing van AI en nieuwe applicatiearchitecturen aangeboden door leveranciers. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn innovatieve oplossingen voor beeldmanagement en een heldere strategie essentieel. 

Tijdens het event ‘Enterprise Imaging, van strategie tot innovatie’ op 26 juni 2024 nemen drie voorlopers u mee in hun beeldmanagement visie en strategie. En hoe deze visie antwoord geeft op de uitdagingen van de zorg van morgen. 

 

Sprekers:  

  • Stan Snijders, Biomedisch technoloog en projectleider VNA in het Laurentius ziekenhuis  
  • Willem Grootjans, Assistent Professor en hoofd van de Imaging Services Group van de afdeling radiologie in Leiden University Medical Center  
  • Ernest Beckhoven, Projectmanagement lead AmsterdamUMC 

Programma:  

15:00 – 15:30 Inloop en ontvangst  

15:30 – 15:40 Opening door Imagrs  

15:40 – 16:10 Realisatie van een ziekenhuisbreed beeldmanagement visie door Stan Snijders   

In 2023 heeft het Laurentius Ziekenhuis na een gedegen selectie een leverancier gekozen voor de realisatie van een Vendor Neutral Archive (VNA). Gelijktijdig met de HiX 6.3 implementatie werd het VNA uitgerold op meer dan 20 afdelingen conform een closed orderloop workflow. Projectmanager Stan neemt ons mee in de aanpak om met een heldere visie in afzienbare tijd een ziekenhuisbreed VNA te implementeren. Hierbij bespreekt hij het wenkende perspectief van closed orderloop workflows gecentraliseerd rond het VNA t.b.v. beeldbeschikbaarheid, AI en patiënt engagement.   

16:10-16:40 AmsterdamUMC’s beeldmanagementstrategie, van lokale oplossingen naar VNA en nu de volgende stap! door Ernest Beckhoven   

Tien jaar geleden nam toen nog VUmc en AMC de strategische beslissing om een gezamenlijk VNA te implementeren voor ziekenhuisbreed beeldmanagement. Nu, een decennium later, nodigt Ernest jullie uit om mee te gaan op een reis door de impact van deze visie op de organisatie. Hij zal delen hoe deze visie is verweven in de werkwijze van de organisatie, hoe zij deze hebben geborgd en welke voordelen zij ondervinden. Maar ook belangrijk, wat zijn nu de volgende stappen, regionaal en landelijk gezien!  

16:40-17:10 Artificiële intelligentie – implementatie ervaringen en toekomstbeeld voor de medische beeldvorming door Willem Grootjans  

LUMC heeft Data Driven Healthcare & AI als speerpunt in haar strategie. De medische beeldvorming van het ziekenhuis wordt gezien als één van de voorlopers als het gaat om het embedden van Artificial Intelligence in de klinische workflow. Met inmiddels 5 jaar ervaring met het aanschaffen en implementeren van algoritmes in de diagnostische workflow neemt Willem ons als hoofd van de Imaging Services Group mee in de opgedane ervaring, gemaakte keuzes en schets hij een toekomstbeeld hoe AI in de medische beeldvorming het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen van de gezondheidszorg.  

 17:10-17:30 Discussie  

17:30-19:00 Afsluiting met borrel & buffet  

 

Dit event is bedoeld voor: CxIO, Bedrijfskundig zorgmanagers, Klinisch Informatici, Informatiemanagers -en architecten.