Ondersteuning Beeldmanagement Roadmap Ikazia

Het afgelopen jaar heeft Imagrs het Ikazia ziekenhuis begeleid in de realisatie van de uitdagende beeldmanagement-roadmap. Ikazia heeft in 2017 het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) HiX in gebruik genomen, samen met drie andere ziekenhuizen op de Rotterdamse Zuidoever. De vier ziekenhuizen hebben als eerste Nederlandse ziekenhuizen een EPD gestoeld op een zogenaamde multibedrijven-inrichting ingebruik genomen. Het EPD wordt beheerd door één gezamenlijke beheerorganisatie – Zorginformatiesysteem op de Zuidoever (ZIZO) – voor de vier ziekenhuizen. De Radiologie Informatie Systeem (RIS) en Picture Archiving and Communication System (PACS)-oplossing van de afdeling Medische Beeldvorming in Ikazia, ondersteunt sinds 2017 ook steeds meer processen op de functieafdelingen van het ziekenhuis.

Anno 2022 was echter nog steeds een separaat RIS in gebruik voor de workflow van de radiologen. De PACS-versie was al geruime tijd niet van een update voorzien en was niet meer compliant met alle geldende wet -en regelgeving. Door de End-Of-Life (EOL) van Informatiesystemen en het aflopende PACS-contract heeft het Ikazia besloten om een uitdagende beeldmanagement roadmap uit te tekenen. De uitdagende beeldmanagement-roadmap is onderverdeeld in drie behapbare stappen, die elk een volgordelijkheid en afhankelijkheid kende:

1-Uitfasering RIS, ingebruikname PACS driven workflow

Met het uitfaseren van het RIS gaat het Ikazia gelijktijdig een volledig PACS driven verslagleggingsworkflow implementeren. Hierin zijn ook diverse optimalisaties in het EPD benodigd. Zoals de mogelijkheid tot het inscannen en tonen van aanvraagbrieven in de workflow, de integratie met de radiofarmacon (integratie IBC) én MDO-werklijsten die vanuit HiX gestuurd worden.

2-Compliant met wet -en regelgeving

Uitfaseren van generieke gebruikersaccounts en implementatie integratie van het PACS met de Active Directory (AD) van het ziekenhuis.

3-Ingebruikname nieuwe hardware, PACS-upgrade naar de nieuwste versie en migratie historie uit extern datacenter

Onderdeel van de her-contractering van het PACS, was ook een grootschalige aanpassing in het contract. Van een hybride Cloud contract naar een volledig managed contract met nieuwe on-premise hardware. Van archiveren in een extern datacenter, heeft het ziekenhuis een volledig redundant archief in de eigen MERs in gebruik genomen. Met deze stap wordt eveneens de nieuwste versie van het PACS geïmplementeerd, inclusief een nieuwe werklijst voor de radiologen en nucleaire geneeskundigen.

Imagrs heeft in deze periode Ikazia begeleid in de rol van projectleider. Ook is het functioneel beheer tijdelijk ingevuld en inmiddels van een toekomstbestendige invulling voorzien. Samen met de betrokken stuurgroep en inhoudelijk gedreven projectgroep is een hele grote stap voorwaarts geboekt in de volwassenheid van beeldmanagement in Ikazia. Opdrachtgever Bob Visser (Manager Radiologie) is erg tevreden met de ondersteuning van Imagrs in dit uitdagende project:

‘’Het is een complex en intensief traject geweest, waarbij vele disciplines in het ziekenhuis direct dan wel indirect betrokken waren en er door meerdere afdelingen ondersteuning gegeven moest worden. De uitdaging hierbij was om al deze stakeholders geïnteresseerd, geïnformeerd, gemotiveerd en betrokken te krijgen en te houden en tegelijkertijd de verschillende projecten tot een voor een ieder acceptabel en goed einde te brengen. Vakkundige projectmanagement was hierbij van cruciaal belang. Imagrs heeft deze rol perfect uitgevoerd en heeft sterk bijgedragen aan het succesvol afronden van de drie verschillende projecten.‘’

Lang heeft Ikazia niet de tijd om bij te komen van de uitvoering van de uitdagende beeldmanagement roadmap. Het Ikazia ziekenhuis stapt eind 2023 over naar de nieuwste versie van het EPD. Uiteraard samen met de drie andere ziekenhuizen op de Rotterdamse Zuidoever. Ook voor het ziekenhuisbrede beeldmanagementsysteem heeft dit impact. Een deel van de functieafdelingen stapt over van de encounter based workflow, naar de scheduled workflow. Voor Ziekenhuisbreed Beeldmanagement in Ikazia ziekenhuis weer een volgende stap in het bereiken van beeldmanagement volwassenheid.

Opdrachtgever Jannes Aman (Hoofd Ondersteunende Diensten) sluit af:

 “Het was uitermate plezierig werken met Sjoerd Heijnders, projectleider van Imagrs. Duidelijk, kennis van zaken en een goede gesprekspartner, namens de opdrachtgever, met de leverancier.”

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact