Europese aanbesteding voor Image Management Systeem Tuberculosebestrijding

De GGD GHOR Nederland heeft in de 2e helft van 2022 een Europese aanbesteding gedaan voor een nieuw landelijk Image Management Systeem onder begeleiding van Gisèle Tjong-A-Hung. In tegenstelling tot het traditioneel inkopen, waarbij de leverancier zich aanpast aan de vraag, is dit bij de GGD GHOR Nederland net iets anders aangepakt. De GGD GHOR Nederland was op zoek naar een leverancier, die als business partner fungeert en zijn expertise inzet om te adviseren in de best passende oplossing binnen de context van de opdrachtgever. Met dit uitgangspunt is de opdracht meer functioneel opgesteld zonder te verzanden in een enorme veelheid aan detailspecificaties. In nauwe samenwerking met een projectteam van GGD en GGD GHOR collega’s, is hiermee gekomen tot een succesvolle selectie, waar de organisatie unaniem tevreden over is. In de begeleiding vanuit Imagrs (M&I Partners) was het m.n. de inhoudelijke kennis van beeldmanagement en de markt die het verschil maakte. Lees hier ook de publicatie van de GGD GHOR Nederland.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact