Onderzoek naar patiëntvriendelijke onderzoeksresultaten op patiëntportalen

Imagrs is een full service beeldmanagement dienstverlener. En naast dat we als adviseur of projectmanager betrokken zijn bij veel ziekenhuisbrede beeldmanagementprojecten vinden we het opleiden van beroepsprofessionals ook belangrijk.  Daarom hebben we in samenwerking met PITCH (Fontys Eindhoven) een stageplek gefaciliteerd. Van september 2023 tot februari 2024 heeft Noëlla Janssens haar afstudeerstage uitgevoerd in opdracht van Imagrs. Hierbij is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de begrijpelijkheid van onderzoeksresultaten op patiëntportalen. 

 

Vanaf 2008 is de opkomst van de patiëntportalen steeds meer toegenomen, waardoor de patiënt een grotere rol speelt binnen het management in de zorg. Echter blijkt uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland dat de patiëntportalen niet optimaal gebruikt worden. Deze uitdagingen worden vooral gezien op de afdelingen waar wordt gewerkt met medische beeldvorming. Verslagen worden ongestructureerd geschreven en er wordt gebruikt gemaakt van medische termen die de patiënt niet begrijpt. Daarnaast kan de patiënt niet de benodigde informatie uit de beelden halen. De patiënt zal hierdoor zich niet optimaal kunnen voorbereiden op het consult en met veel vragen en onzekerheden zitten. Gedurende het onderzoek is antwoord gezocht op de vraag: ‘’Wat zijn de behoeftes van de patiënt voor het begrijpelijker maken van beeldvormende onderzoeksresultaten op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde binnen de patiëntportalen van de Nederlandse ziekenhuizen?’’ Ook zijn er twee deelvragen opgesteld om te kijken of de behoefte van de patiënt afhangt van twee factoren. Deze factoren zijn: de (on)bekendheid en wel/niet in opleiding of werkzaam binnen de zorg.

De onderzoeksresultaten zijn opgehaald door middel van een enquête in Microsoft Forms. Uit de resultaten is gebleken dat 72% van de onderzoekspopulatie verandering wil zien door de medische terminologie aan te passen. Ook is uit de resultaten gebleken dat de antwoorden van de (on)bekendheid en wel/niet in werkzaam binnen de zorg grotendeels overeenkwamen, waardoor het lijkt dat de deze onderscheiding geen effect heeft op de behoefte.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat moeilijke verslagen op patiëntportalen het voor de patiënt lastig maken om onderzoeksresultaten te begrijpen, waardoor voorbereiding lastig wordt. Er is dus zeker behoefte aan verduidelijking van de terminologie en beelden. De terminologie moet dikgedrukt zijn en toegelicht worden met Nederlandse terminologie. En in de medische beelden moet de oorzaak van de klachten met een gekleurde cirkel aangegeven worden.

Benieuwd naar een uitgebreide toelichting van dit onderzoek? (Bekijk het volledige onderzoek)

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Onze experts