Ziekenhuis brede CS-Functie implementatie – deel 2

Recent zijn wij in de rol van projectmanager en functioneel beheerder betrokken geweest bij de implementatie van HiX6.3. Doelstellingen waren onder andere het optimaliseren en uniformeren van de processen op de poliklinieken en betere vindbaarheid van de resultaten van aanvullend onderzoek. Hiertoe is ziekenhuisbreed CS-Functie uitgerold en een VNA aangeschaft. Dit is gelijktijdig met de HiX6.3 implementatie, geïmplementeerd. Alle afdelingen die functieonderzoeken maken waarbij een beeld wordt opgeslagen, zijn meegenomen in deze implementatie. De beelden worden opgeslagen in het VNA en zijn via een ingeladen VNA-viewer in HiX terug te zien. In deel 2 van deze blogserie wordt het verband tussen CS-Functie en de endoscopie besproken.

 In december is door verschillende afdelingen voor het eerst met CS-Functie gewerkt in combinatie met de endoscopie. Door de implementatie van HiX6.3 in combinatie met ziekenhuis brede inzet van CS-functie en een VNA is het mogelijk om door middel van het uitzetten van een functieorder, medische beelden toe te voegen aan het dossier van een patiënt. Waarbij in het reguliere proces van CS-Functie een order uitgezet wordt voor een specifiek functieonderzoek, ligt dat bij de endoscopie anders. In het reguliere proces gaat de status van een functieonderzoek van afgesproken, naar gemeld, naar opgeroepen, naar gereed en naar geaccordeerd. Bij de endoscopie loopt het functieonderzoek mee met de order voor de endoscopie.

Als een scopie wordt aangevraagd en gepland, ontstaat er een functieonderzoek met een accessionnummer. Het functieonderzoek krijgt de status ‘ingevoerd’. Door op de dag van het onderzoek de voorbereidende checklist in te vullen inclusief de Time Out Procedure (TOP) door een arts verandert de status van het functieonderzoek automatisch naar ‘opgeroepen’. Door de status ‘opgeroepen’ komt de desbetreffende patiënt op de werklijst van het scopie-apparaat. Na het scopiëren worden de beelden opgeslagen in het VNA. Het functieonderzoek heeft nog steeds de status ‘opgeroepen’. Na het maken van een verslag van de scopie en het invullen van de Sign Out vragenlijst zal het functieonderzoek de status geaccordeerd krijgen. Het verslag van de endoscopie komt automatisch aan het functieonderzoek te hangen. Beide zijn desgewenst ook beschikbaar op de HiX-portalen (zorgverleners, patiënt en transmuraal). Afhankelijk van de inrichting kan de facturatie lopen via de afspraak in de agenda of via het functieonderzoek. Het gehele proces loopt via de Endoscopie Module van HiX en de gebruiker hoeft geen één keer rekening te houden met het functieonderzoek. Als de patiënt terugkomt op een spreekuur kan het onderzoek gemakkelijk ingezien worden in het dossier met bijbehorende verslag en beelden via de ingeladen VNA-viewer.

De details rondom de informatiestromen zijn weergegeven in een afbeelding.

Afbeelding 1 Informatiestromen Endoscopie

Tussen HiX wordt bij elke update van het functieonderzoek een HL7 – ORM bericht gestuurd naar het VNA. De modaliteit kan vervolgens een Dicom Modality Worklist (DMWL) ophalen vanuit het VNA. Zodra het onderzoek afgesloten is worden de beelden opgeslagen via DICOM store. Zodra de beelden in het VNA staan kunnen ze via de in HiX geladen VNA-viewer bekeken, worden.

Lees ook deel 1 van de blogserie.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Contact