Event: Enterprise Imaging; van strategie tot innovatie

26 juni 2024 omgeving Zeist/Utrecht

Beeldvormende diagnostiek speelt een centrale rol in het zorgproces. Met een brede waaier aan beeldvormende technieken worden diagnoses gesteld en behandelingen uitgevoerd. Beeldvormende diagnostiek is al jaren een drijvende kracht achter innovatie in de gezondheidszorg. 

Door digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe technieken neemt de hoeveelheid en grootte van medische beelden toe. Hierdoor groeien beeldarchieven exponentieel. Dit vraagt om een doordachte strategie betreffende het applicatielandschap, de integratie met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), de distributie en ontvangst van beelden tussen zorgverleners, de toepassing van AI en nieuwe applicatiearchitecturen aangeboden door leveranciers. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn innovatieve oplossingen voor beeldmanagement en een heldere strategie essentieel. 

Tijdens het event ‘Enterprise Imaging, van strategie tot innovatie’ op 26 juni 2024 nemen drie voorlopers u mee in hun beeldmanagement visie en strategie. En hoe deze visie antwoord geeft op de uitdagingen van de zorg van morgen. 

Meer weten?

Kijk dan op de aanmeldpagina

Enterprise Imaging; van strategie tot innovatie